Dlaczego powinieneś przenieść Kadry i Płace do nas?!

 • oszczędność czasu
 • oszczędność pieniędzy
 • przeniesienie odpowiedzialności za rozliczenia na naszą firmę
 • ciągła aktualizacja znajomości przepisów
 • doradztwo kadrowo-płacowe
 • pełna obsługa kadrowo-płacowa już od 30 PLN za osobę!!!

 

A w cenie usługi:

 • prowadzenie i aktualizację akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
 • prowadzenie i aktualizację rejestru badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych,
 • ewidencjonowanie czasu pracy,
 • ewidencjonowanie nieobecności,
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,
 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych),
 • sporządzanie kart stanowiskowych,
 • współpracę w ramach udzielonych pełnomocnictw z jednostkami kontrolującymi.
 • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych ( umowyzlecenia, umowy o dzieło, autorskie umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług, umowy agencyjne) w tym przygotowywanie projektów tych umów,
 • sporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę funkcjonujących u pracodawcy,
 • sporządzanie list płac wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych,
 • tworzenie pełnej dokumentacji i deklaracji związanej z wynagrodzeniami i dostarczenie jej właściwym organom (US, ZUS),
 • sporządzanie okresowej sprawozdawczości,
 • współpracę w ramach udzielonych pełnomocnictw z jednostkami kontrolującymi.

 

W ramach doradztwa personalnego Firma oferuje pomoc w skutecznym pozyskiwaniu i zarządzaniu potencjałem ludzkim.

 

Oferujemy:

 • Tworzenie ścieżek kariery dla Państwa pracowników
 • Sporządzanie programów motywacyjnych
 • Przygotowanie ocen pracowniczych ( m.in Ocena 360 stopni, Wywiad z klientem, Wywiad z jego przełożonym )
 • Rekrutacja za pomocą mediów
 • Rekrutacja metodą poszukiwań bezpośrednich – „headhunting”
 • Rekrutacja wewnętrzna/ zewnętrzna