Wiemy, jakim wyzwaniem dla naszych Klientów są kwestie i problemy prawne, z którymi spotykają się na co dzień zarówno w swoich przedsiębiorstwach, jak i w życiu prywatnym. Wychodząc naprzeciw potrzebie profesjonalnego doradztwa prawnego dla Klientów Biura Rachunkowego Best Concept nasz prawnik oferuje szeroką gamę fachowych usług prawnych w obrębie różnych dziedzin prawa.Jeśli potrzebują Państwo fachowej pomocy prawnej , reprezentacji przed sądem , urzędami administracji państwowej i samorządowej zapraszamy do kontaktu z naszym biurem .tel : 0048 790 790 563
mail : prawnik@fabrykaperspektyw.pl

 

Usługi prawne

Usługa Ile kosztuje?
Analiza stanu prawnego spółki i przedsiębiorstwa
wg indywidualnych ustaleń
Egzekucja i windykacja należności
od 50 zł
Negocjacja i mediacja
od 50 zł
Obrona w procesie karnym
od 2000 zł
Opinia prawna
80 – 1000 zł
Połączenia i przejęcia przedsiębiorstw
wg indywidualnych ustaleń
Porada prawna 
50 – 150 zł
Projekt umowy, pisma sądowego, dokumentu prywatnego lub urzędowego
60 – 600 zł
Prowadzenie sprawy o rozwód, alimenty, separację, władzę rodzicielską
1000 – 5000 zł
Reprezentacja procesowa (sąd powszechny, sąd rejonowy)
od 150 zł
Reprezentacja w postępowaniu przed urzędami administracji publicznej (w tym regulacyjnymi)
od 150 zł
Restrukturyzacja, postępowanie układowe, upadłościowe, naprawcze
od 400 zł
Sprawy mieszkaniowe, lokatorskie
200 – 1500 zł
Stała obsługa prawna
500 – 5000 zł
Stawka za godzinę pracy prawnika
150 – 600 zł
Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
wg indywidualnych ustaleń
Usługi korporacyjne, zakładanie, przekształcanie przedsiębiorstw, spółek
700 – 4000 zł

 

Prowadzenie sprawy o odszkodowanie (roszczenia pieniężne, z tytułu ubezpieczenia)

Usługa Ile kosztuje?
Do 10 tys. zł 15% kwoty
Ponad 10 tys. do 50 tys. zł 1500 zł + 10% od nadwyżki ponad 10 tys. zł
Powyżej 50 tys. do 200 tys. zł 5500 zł + 8% od nadwyżki ponad 50 tys. zł
Powyżej 200 tys. do 1 mln zł 18 tys. zł + 6% od nadwyżki ponad 200 tys. zł
Ponad 1 mln zł 66 tys. zł + 3% od nadwyżki ponad 1 mln zł