Jest rozporządzenie, które określa zwolnienia z obowiązku używania kas fiskalnych w przyszłym roku

Jest rozporządzenie, które określa zwolnienia z obowiązku używania kas fiskalnych w przyszłym roku

30 listopada 2023 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 2605 opublikowano rozporządzenie ministra finansów z 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie określa zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz warunki korzystania ze zwolnienia.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia zwalnia się z obowiązku prowadzenia ewidencji w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2024 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. W odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia
zwolnienie stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku.

Zwalnia się z obowiązku prowadzenia ewidencji w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2024 r.:

 • podatników, u których wartość sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 tys. zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli wartość sprzedaży z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 tys. zł, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wartość sprzedaży z tego tytułu przekroczyła kwotę 20 tys. zł,
 • podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2023 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 tys. zł, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wartość sprzedaży z tego tytułu, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, przekroczyła kwotę 20 tys. zł.

Powyższe zwolnienia, podobnie jak w obecnym stanie prawnym, nie będą obejmowały podatników wykonujących czynności wymienione w par. 4 ust. 1 rozporządzenia, wśród nich wymieniono dostawy np. gazu płynnego, części do silników (CN 8409 91 00 i 8409 99 00), dostawy komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz silników elektrycznych, prądnic i transformatorów (PKWiU ex 26 i ex 27.11) oraz świadczenie usług np. w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów, doradztwa podatkowego czy fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Podstawa prawna:

Zaufali nam

Partnerzy

  Skontaktuj się z nami

  Zapraszamy serdecznie

  Skontaktuj się z nami. Skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia terminu konsultacji!

  Oblicz koszty obsługi
  Kalkulator oferty

  Sprawdź orientacyjny koszt naszych usług i nawiąż kontakt.

  Kalkulator oferty