Wybór formy opodatkowania w 2024 roku

Wybór formy opodatkowania w 2024 roku

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą wybrać opodatkowanie: ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, według skali podatkowej (zasady ogólne) lub podatkiem liniowym.
Warunki stosowania karty podatkowej

W 2024 r. nie ma możliwości dokonania wyboru karty podatkowej jako formy opodatkowania, przy czym w 2024 r. kartę podatkową mogą jeszcze płacić wyłącznie podatnicy, którzy kontynuują stosowanie opodatkowania w tej formie po dniu 31 grudnia 2021 r. oraz nie zrezygnowali z opodatkowania w tej formie i nie utracili prawa do opodatkowania w tej formie po tym dniu. Zmiana przez nich formy opodatkowania jest uwarunkowana złożeniem do 22 stycznia 2024 r. zawiadomienia o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej (jeżeli zamierzają w 2024 r. płacić podatek według skali podatkowej) lub oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym bądź ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (w zależności którą z form opodatkowania wybiorą). Zawiadomienie podatnik może złożyć na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

Termin wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

W 2024 r. podatnicy, którzy chcą dokonać wyboru opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i spełniają ustawowe warunki do wyboru tej formy opodatkowania, muszą złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika oświadczenie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnęli pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnęli w grudniu roku podatkowego. Jeżeli podatnik chce wybrać na 2024 r. jako formę opodatkowania ryczałt ewidencjonowany i pierwszy przychód z działalności gospodarczej w tym roku podatkowym osiągnie w styczniu 2024 r., oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania przychodów musi złożyć w terminie do 20 lutego 2024 r.

W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki oświadczenie muszą złożyć wszyscy wspólnicy – naczelnikom urzędów skarbowych właściwych według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników. Zarówno podatnik, jak i wspólnicy spółki mogą złożyć oświadczenia na podstawie przepisów ustawy o CEIDG. Dokonany wybór tej formy opodatkowania, jeśli nie zostanie zmieniony, dotyczy również lat następnych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Wysokość stosowanych stawek ryczałtu zależy od rodzaju osiąganych przychodów.

Termin wyboru opodatkowania podatkiem liniowym

W 2024 r. podatnicy zamierzający wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym i spełniający ustawowe warunki do wyboru tej formy opodatkowania są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego sporządzonego na piśmie oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego. Jeżeli podatnik chce w 2024 r. wybrać podatek liniowy, a pierwszy przychód w tym roku podatkowym osiągnie w styczniu 2024 r., oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów podatkiem liniowym powinien złożyć w terminie do 20 lutego 2024 r.

Dokonany wybór tego sposobu opodatkowania, jeśli nie zostanie zmieniony, dotyczy również lat następnych. Oświadczenie podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.
Wybór skali podatkowej

Skala podatkowa to forma opodatkowania dochodów przysługująca z mocy prawa, o jej wyborze podatnicy nie muszą informować naczelnika urzędu skarbowego. W przypadku skali podatkowej opodatkujemy dochód, po odliczeniu np. składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli nie zostały zaliczone do kosztów czy określonych wydatków i darowizn.

Podstawa prawna:

Zaufali nam

Partnerzy

  Skontaktuj się z nami

  Zapraszamy serdecznie

  Skontaktuj się z nami. Skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia terminu konsultacji!

  Oblicz koszty obsługi
  Kalkulator oferty

  Sprawdź orientacyjny koszt naszych usług i nawiąż kontakt.

  Kalkulator oferty